EnglishSlovak

Neúradné preklady bez pečiatky, tzv. bežné, odborné preklady

Preklad do slovenského jazykaPreklad zo slovenského jazyka
Anglický jazyk 11.00 € /1 NS 11.50 € /1 NS
Český jazyk 10.00 € /1 NS 11.50 € /1 NS
Francúzsky jazyk 11.00 € /1 NS 11.50 € /1 NS
Holandský jazyk 12.00 € /1 NS 12.00 € /1 NS
Chorvátsky jazyk 12.00 € /1 NS 12.00 € /1 NS
Maďarský jazyk 11.00 € /1 NS 11.50 € /1 NS
Nemecký jazyk 11.00 € /1 NS 11.50 € /1 NS
Poľský jazyk 11.00 € /1 NS 11.50 € /1 NS
Rumunský jazyk 12.00 € /1 NS 12.00 € /1 NS
Ruský jazyk 11.50 € /1 NS 11.50 € /1 NS
Srbský jazyk 12.00 € /1 NS 12.00 € /1 NS
Španielsky jazyk 11.50 € /1 NS 11.50 € /1 NS
Taliansky jazyk 11.50 € /1 NS 11.50 € /1 NS
Ukrajinský jazyk 11.50 € /1 NS 11.50 € /1 NS

Úradné preklady s okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom tzv. úradne overené preklady
(v zmysle príslušných zákonov)

Preklad do slovenského jazykaPreklad zo slovenského jazyka
Anglický jazyk 21.50 € /1 NS 21.50 € /1 NS
Český jazyk 15.00 € /1 NS 15.00 € /1 NS
Francúzsky jazyk 21.50 € /1 NS 21.50 € /1 NS
Holandský jazyk 24.90 € /1 NS 24.90 € /1 NS
Chorvátsky jazyk 23.20 € /1 NS 23.20 € /1 NS
Maďarský jazyk 23.20 € /1 NS 23.20 € /1 NS
Nemecký jazyk 21.50 € /1 NS 21.50 € /1 NS
Poľský jazyk 21.50 € /1 NS 21.50 € /1 NS
Rumunský jazyk 23.20 € /1 NS 23.20 € /1 NS
Ruský jazyk 23.20 € /1 NS 23.20 € /1 NS
Srbský jazyk 23.20 € /1 NS 23.20 € /1 NS
Španielsky jazyk 23.20 € /1 NS 23.20 € /1 NS
Taliansky jazyk 21.50 € /1 NS 21.50 € /1 NS
Ukrajinský jazyk 23.20 € /1 NS 23.20 € /1 NS

1 NS = 1 normostrana = 1800 znakov vrátane medzier

K cenám sa nepripočítava DPH!

V prípade iných jazykov alebo inej kombinácie jazykov - cenu Vám pošleme v pracovnom čase emailom obratom.

Preklady pošleme aj poštou - v rámci Slovenskej republiky normálne do troch dní. Uvedené ceny zahŕňajú aj poštovné.

Pre dovozcov motorových vozidiel: Výrazné zľavy na preklady dokumentácie k motorovým vozidlám!!!