EnglishSlovak
  • Preklady s overením súdnym prekladateľom · certifikáty, rodné listy, vysvedčenia, zmluvy, kompletné doklady k registrácii motorových vozidiel a podobne.

  • Kompletné balíky dokumentácie · priemysel · energetika, chemický, celulóza, papier, elektrotechnika, elektronika, polygrafický, gumárenský, potravinársky, strojárenstvo a iné.

  • Šport, turistický ruch, geografia, história, spoločenské stravovanie, politika, zdravotníctvo, umenie, hudba, koncerty.

  • Široký okruh profesionálnych prekladateľov a odborníkov z jednotlivých oblastí, korektúry rodenými hovorcami s príslušným vzdelaním.

  • Použitie CAT nástrojov v prekladoch projektov väčšieho rozsahu, keď na jednom projekte pracuje viacero prekladateľov.

  • Záruka vysokej kvality prekladov!

  • Gramatické a štylistické korektúry textov, ktoré sa budú publikovať.